Tamil NaduAriyalur District Today Shutdown August 2022 Current Cut News

Ariyalur District Today Shutdown August 2022 Current Cut News

Check Power Cut Area in Ariyalur District Shutdown details on August Month 2022

Ariyalur : The Electricity Board has published the details of the areas where electricity will be cut in Ariyalur District, Tamil Nadu Tuesday 01-08-2022 to 31-08-2022. According to it, the details of the areas where there will be power cut at local sub-station of Ariyalur district have been released.

According to the official sources we will be update here Ariyalur district Power Shutdown News on August Month 2022.

However the Electricity maintenance works are being conducted frequently in many districts of Tamil Nadu. Due to frequent heavy rains, electricity maintenance work is being done every month to prevent electrical accidents and to provide uninterrupted electricity.

Ariyalur Monthly Maintenance Shutdown 1st August to 31 August 2022

In that regard, the Electricity Board has released the details of the power outage areas at sub-station in Ariyalur district (August 2022).

Date of Ariyaur Shut Down 1st to 31 August 2022 Locations
Ariyalur Power Cut on 2022 August 1
Ariyalur Power Cut on 2022 August 2
Ariyalur Power Cut on 2022 August 3
Ariyalur Power Cut on 2022 August 4 கீழப்பழுவூா், மேலப்பழுவூா், பூண்டி, மலத்தான்குளம், சில்லக்குடி, மேத்தால், திம்மூா், கல்லக்குடி, அருங்கால், பொய்யூா், கீழவண்ணம்.
Ariyalur Power Cut on 2022 August 5
Ariyalur Power Cut on 2022 August 6 ஜயங்கொண்டம், கல்லாத்தூா், உட்கோட்டை, பெரியவளையம், குருவாலப்பா்கோயில், விழப்பள்ளம், பிச்சனூா், உடையாா்பாளையும், இரும்புலிக்குறிச்சி, குமிழியம், பரணம். த.பொட்டக்கொல்லை, மணகெதி, துளாரங்குறிச்சி, தா.பழூா், சிலால், வாணந்திரையன்பட்டினம், இருகையூா், கோடாலிகருப்பூா், உதயநத்தம், அணைக்குடம், சோழமாதேவி, தென்கச்சிபெருமாள்நத்தம், நாயகனைபிரியாள், பொற்பொதிந்தநல்லூா், இடங்கண்ணி, கோடங்குடி, அருள்மொழி.

வாழைக்குறிச்சி, வேம்புகுடி, தென்னவநல்லூா், இடைகட்டு, ஆயுதகளம் (வடக்கு) (தெற்கு) , தழுதாழைமேடு, வீரசோழபுரம், மெய்க்காவல்புத்தூா.

Ariyalur Power Cut on 2022 August 7
Ariyalur Power Cut on 2022 August 8
Ariyalur Power Cut on 2022 August 9
Ariyalur Power Cut on 2022 August 10
Ariyalur Power Cut on 2022 August 11
Ariyalur Power Cut on 2022 August 12
Ariyalur Power Cut on 2022 August 13
Ariyalur Power Cut on 2022 August 14
Ariyalur Power Cut on 2022 August 15
Ariyalur Power Cut on 2022 August 16
Ariyalur Power Cut on 2022 August 17
Ariyalur Power Cut on 2022 August 18
Ariyalur Power Cut on 2022 August 19
Ariyalur Power Cut on 2022 August 20
Ariyalur Power Cut on 2022 August 21
Ariyalur Power Cut on 2022 August 22
Ariyalur Power Cut on 2022 August 23
Ariyalur Power Cut on 2022 August 24
Ariyalur Power Cut on 2022 August 25
Ariyalur Power Cut on 2022 August 26
Ariyalur Power Cut on 2022 August 27
Ariyalur Power Cut on 2022 August 28
Ariyalur Power Cut on 2022 August 29
Ariyalur Power Cut on 2022 August 30
Ariyalur Power Cut on 2022 August 31

Related Stories